ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Cable-Shop.Gr δημιουργήθηκε από την IpShop Electronics με σκοπό την αποκλειστική διάθεση προϊόντων τεχνολογίας μέσω του Διαδικτύο. Λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cable-shop.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω και χρήση του, προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Cable-Shop.Gr έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς
Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα πελάτη/μέλους, ζητάμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, το e-mail σας, την διεύθυνση σας και το τηλέφωνο σας. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση και αποστολή της ή των παραγγελιών σας, καθώς επίσεις και για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/ενημέρωσης.

Η IpShop Electronics ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (courier, κλπ). Όποτε γίνεται ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτη επιχείρηση, η IpShop απαιτεί και δεσμεύει την επιχείρηση να συμμορφώνεται με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών.


Πνευματικη Ιδιοκτησια

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (website) Cable-Shop.Gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της IpShop Electronics, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) του περιεχομένου της Cable-Shop.gr, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την iστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στην IpShop Electronics ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν.


Εμπορικα Σηματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στο e-shop της Cable-Shop.Gr, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Ιστοσελιδες/Συνδεσμοι Τριτων Μερων

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.


Περιορισμος Ευθυνης

Το Cable-Shop.Gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχετε να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To Cable-Shop.Gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας.


Τροποποιησεις Ορων Χρησης

Το Cable-Shop.Gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.


Ισχυον Δικαιο

Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του Cable-Shop.Gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.