Η IpShop Electronics στα πλαίσια της ραγδαίας και δυναμικής ανάπτυξης της στον τομέα των Υπηρεσιών και Προϊόντων Τεχνολογίας, αναζητά φιλόδοξους, δραστήριους και έμπειρους συνεργάτες για την στελέχωση ορισμένων θέσεων. Αναζητούμε συνεργάτες ικανούς να πιστέψουν στα οράματα μας και να αναπτυχθούν μέσα από τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις που δημιουργούνται στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών.

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε στο ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον που προσφέρει η IpShop, κάντε αίτηση σε μία από τις θέσεις που αναφέρονται πιο κάτω ή στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα:

 

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ - MARKETING

Απαιτούμενα προσόντα:
- Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Καλή γνώση σε προϊόντα τεχνολογίας
- Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες
- Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Αριστη γνώση χειρισμού H/Y
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ / ΤΕΙ με κατεύθυνση την Πληροφορική ή θετικής κατεύθυνσης
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Αριστη γνώση χειρισμού H/Y
- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
- Δίπλωμα οδήγησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Όλα τα στοιχεία χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά και αξιοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων.